Jeg har en fortid og en historie.
Før ble jeg behandlet som avfall.
Nå er jeg blitt verdifull. Jeg har en verdi.
Jeg kan pantes og byttes ut.
Erstattes, men ikke kastes.

Din utdaterte brannslukker som du har stuet ned i kjeller, bod eller garasje er ikke lenger avfall. Den har nå en verdi og kan bidra til store miljøbesparelser dersom den finner veien til Miljø Norge.

Mennesker er vanedyr, omstilling og endring er slitsomt. Vi må gjerne ha ting gjenfortalt flere ganger enn vi liker å innrømme og vi må helst bli eksponert for noe veldig mange ganger. Dette skal Slåkke bistå menneskeheten med. Slåkke skal forenkle kundereiser og skape engasjerende innhold som bidrar til endring. Uten at det er for slitsomt.

Skal vi lykkes med sirkulære produkter og forretningsmodeller kreves det en hel del av oss forbrukere. Lykkes vi ikke, risikerer vi at det kun forblir en god ide. Miljø Norge har på kort tid bevist at ombruk før forbruk er høyst ønskelig i markedet, både blant næringsaktører, detaljhandel og dere forbrukere.