Jag har en historia och en bakgrund. Tidigare behandlades jag som avfall. Nu har jag blivit värdefull. Jag har ett värde. Jag kan pantas och bytas ut. Ersättas, men inte kastas.

Din föråldrade brandsläckare som du har stuvat ner i källaren, förrådet eller garaget är inte längre avfall. Den har nu ett värde och kan bidra till stora miljöbesparingar om den hittar vägen till Miljø Norge.

Människor är vana vid rutiner, förändring kan vara påfrestande. Vi behöver ofta höra saker flera gånger och bli exponerade för dem många gånger. Det är här Slåkke kommer till hjälp. Slåkke ska förenkla kundresor och skapa engagerande innehåll som bidrar till förändring, utan att det blir för ansträngande.

För att lyckas med cirkulära produkter och affärsmodeller krävs det mycket av oss konsumenter. Om vi inte lyckas riskerar vi att det bara förblir en bra idé. Miljø Norge har på kort tid bevisat att återanvändning före konsumtion är mycket önskvärt på marknaden, både bland företag, detaljhandeln och er konsumenter.