Jag är framtiden.

Jag skapades av Miljø Norge i början av 2020-talet. På väg in i den gröna omställningen. Jag hade funnits i över hundra år innan det, men ingen hade sett vilken potential jag egentligen hade. Tiden var inne för att ge mig ut på en ny resa och vara med och skapa en ny kundresa. Fokusera på återanvändning före konsumtion.

Det hela började med en idé. En idé att ta tag i en liten del av det stora avfallsproblemet. Bröderna som hade den ursprungliga idén hade själva under flera decennier bidragit till import av nyproducerade brandsläckare och känt på hur resurskrävande det var att manuellt underhålla gamla brandsläckare.

Idén är enkel, men behövde skalas upp tillräckligt för att visa sitt fulla potential. En automatiserad produktionslinje med kapacitet att försörja Norges årliga behov av brandsläckare. Är det tillräckligt stort? Detta är bara början.

Slåkke är ett resultat och bevis på att man kan lyckas med cirkulära affärsmodeller om man kan hitta en modell och lösning som kan skalas upp.

Tillsammans med Miljø Norge kommer Slåkke fortsätta att öka brandsäkerheten i de norska hemmen, öka medvetenheten om att gamla brandsläckare inte längre är avfall och bidra till att ge nytt liv åt fler brandsläckare.