Jag betyder något – inte bara för dig som äger mig, utan som en del av lösningen för att använda våra resurser på ett bättre sätt. Varje gång jag återanvänds sparar jag miljön. Jag representerar cirkulär ekonomi – en hållbar och ekonomiskt livskraftig lösning.

Jag är ett praktexempel på en cirkulär produkt, utvecklad av Miljø Norge. Jag är resultatet av att någon såg potentialen i en liten avfallsfraktion, skapade en stor skala och kommersialiserade idén. För att fortsätta lyckas med sådana idéer måste vi skapa värde för alla i värdekedjan. Från dig som konsument till våra uppströmsaktörer som samlar in (Stena Recycling, Norsk Gjenvinning, Ragn Sells, Franzefoss) och uppströmsaktörer (butiker och återförsäljare) som väljer att ersätta sina hyllor och sortiment med återanvända varor. Först då blir jag och andra idéer livskraftiga. Först då kommer vi att minska och förbättra sättet vi använder våra resurser på.

Det är väl ingen som anser att läskflaskor betraktas som avfall längre?

De tomma flaskorna är inte längre avfall, men det är en värdefull resurs som återcirkuleras. Flaskorna får nytt liv. Resultatet är att vi sparar och använder våra resurser bättre. På samma sätt betraktas nu även brandsläkare som en resurs som kan få nytt liv istället för att vara avfall. Vi sparar och använder våra resurser på ett bättre sätt.

200 000 släckare hittar inte vägen

Vår hypotes är att hela 200 000 brandsläckare inte hittar rätt väg och förlorar möjligheten till ett nytt liv. Det är stora mörkertal som du kan vara med och påverka positivt genom att ta en titt på din brandsläckare hemma och på stugan. Kanske har du stuvat undan en eller flera i källaren, förrådet eller garaget? Genom att lämna tillbaka den till närmaste återvinningsstation bidrar du till att spara miljön från 38 kg CO2 och undviker att använda 4 kg nytt stål. När kontrollerade du din brandsläckare senast, egentligen?