Jag betyder något – inte bara för dig som äger mig, utan som en del av lösningen för att använda våra resurser på ett bättre sätt. Varje gång jag återanvänds sparar jag miljön. Jag representerar cirkulär ekonomi – en hållbar och ekonomiskt livskraftig lösning. Jag…